جراحی از راه دور tele surgery

جراحی از راه دور tele surgery

جراحی از راه دور tele surgery

دارای 31 اسلاید

فارسی

—اولين امداد رساني به کوهنوردان، در سال 1996م. و سپس تجهيز نمودن آنها در سال 1998م. با ابزارهايي که دماي بدن، نبض و سطح اکسيژن خون کوهنوردان را اندازه مي‌گرفتند (back-bio)، انجام شد.