Trend lines alerts indicator PRO

Trend lines alerts indicator PRO

Trend lines alerts indicator PRO

نسخه جدید شاخص هشدار خط روند است.

بنابراین این نشانگر با صدا ، پنجره هشدار ، اطلاع رسانی هوشمند تلفن هشدار ، هشدار پست الکترونیکی در مورد لمس هر یک از خطوط روند یا خطوط افقی روی نمودار با سیگنال BUY / SELL ، جفت ، بازه زمانی ، اطلاعات قیمت و پیکان در نمودار هشدار می دهد.

از آنجایی که این شاخص دارای هشدارهای ایمیل با تصاویر از نمودار تنظیمات می باشد ، به بررسی شرایط بازار برای اعتبارسنجی فرصت های درآمدزایی بدون باز کردن پایانه معاملاتی کمک می کند.

قیمت سایت فروشنده :15 دلار

 

 http://projectreaper.pw/en/trend-lines-alerts/